Så påverkas din hud av krämer

Svenska forskare har nu hittat en metod som gör det möjligt att se hur hudkrämer, salvor och rengöringsprodukter påverkar och växelverkar med hudens egna molekyler.


Forskare vid Lunds universitet har valt att undersöka hur molekyler som tillförs huden genom olika vätskor och krämer påverkar huden, men även hur de påverkas av att vara inuti huden.

Enbart en liten del av hudens molekyler är i flytande form. Dessa molekyler är däremot viktigt då de bestämmer många av hudens egenskaper, till exempel elasticitet och barriärfunktion.

– Det här har inte gjorts tidigare. Våra resultat kompletterar andra studier som har mätt hur molekyler penetrerar huden under olika förhållanden. Vårt bidrag nu är att vi ökar förståelsen för hur molekyler, tillsatta och hudegna, påverkas av, och växelverkar med, varandra, säger Emma Sparr, professor vid kemiska institutionen i Lund i ett pressmeddelande.

Dessa resultat kan få användning inom olika områden, där produkter kommer i kontakt med huden. Det kan röra sig om hygien, kosmetik och läkemedel.

En läkemedelssalva måste exempelvis kunna transportera aktiva molekyler genom huden, en hudkräm kan produceras till att göra huden mjukare och mer följsam, medan en alkotvätt inte borde påverka hudens egenskaper.

– Ökad förståelse för molekylära mekanismer gör att vi på ett mer effektivt sätt kan påverka och reglera hudens egenskaper, säger Emma Sparr i pressmeddelandet.